Kovočas, výrobní družstvo, sídlo Oldřichovská 15, 406 58 Děčín XXI, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl DrXXVIII, vložka 10. IČ 00029254

Vítejte na stránkách Kovočasu.
Kovočas, výrobní družstvo Děčín bylo založeno v roce 1951.

Kovočas
od 1.10. 2010 v likvidaci

Kontakty:

JUDr. Lubomír Krajíček - likvidátor
mobil + 420 602 791 780
e-mail : krajicek@gasko.eu

Upraveno dne 11.6.2013